A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack


 
Najem ležišč


Najprej si ogledate sobo in ostale prostore, ki spadajo k najemu. Kontaktna oseba za ogled hiše je upravnik. Dosegljiv je na GSM 040 47 17 90. Če se kandidat/ka strinja s ponudbo in se nam zdi primeren/a za bivanje pri nas, se dogovorimo o najemu.

Delujemo kot podobne študentske ustanove v Sloveniji, zato tudi pri nas veljajo določena pravila bivanja. Pred odločitvijo za najem jih morate prebrati in se z njimi strinjati.

Najem ležišča se sklene za eno študijsko leto.


POSTOPEK NAJEMA 

Sporočite odločitev za najem

Na naš e-naslov vilazvezdadanica@gmail.com pošljete odločitev o najemu in svoje podatke. Podatki, ki jih potrebujemo, so ime, priimek, stalni naslov, e-naslov, GSM številko in sobo oz. ležišče, ki ste si ga izbrali.

Plačilo are*

Za rezervacijo izbranega ležišča (predhodno se pri nas pozanimajte, ali je ležišče prosto) plačate aro v znesku 300,00 eurov, ki po podpisu pogodbe postane varščina in ostane pri nas do konca najema.  Ara oz. varščina se uporabi v primeru neplačil, povzročene škode ali pa pri predčasni prekinitvi nastanitvene pogodbe s strani najemojemalca. Ara oz. varščina ostane najemodajalcu kot odškodnina za prekinitev pogodbe. Podrobnosti za uporabo varščine so navedene v Hišnem redu in Nastanitveni pogodbi.

Ara vam zagotavlja, da vas bo ležišče čakalo do podpisa pogodbe in vselitve.

*ARA je instrument zavarovanja za obe stranki. Najemodajalec se s sprejetjem ARE obveže, da bo ležišče rezervirano do predvidenega datuma najema, najemnik pa se z ARO obveže, da bo rezervirano ležišče tudi dejansko najel.

V primeru, če najemodajalec odda rezervirtano ležišče komu drugemu ali kako drugače ne more zagotoviti rezerviranega ležišča, mora vrniti oškodovani stranki zneska ARE ter doplačati enak znesek kot odškodnino za neizpolnitev obveze.

V primeru, če se bodoči najemnik odloči, da ne bo podpisal nastanitvene pogodbe in s tem najel rezerviranega ležišča, ARA pripada najemodajalcu kot odškodnina.  

Podatki za vplačilo are

nalogodajalec
vaši podatki: ime, priimek, stalni naslov

namen plačila
ara za ____(ime priimek študenta) v sobi št.__

prejemnik
Zvezda danica d.o.o.
Slovenska cesta 40,
1000 Ljubljana

številka računa
SI56-6100-0000-0255-942

referenca:
datum plačila

Potrdilo o vplačilu are

Na podlagi naše evidence o prispeli ari, vam izdamo pisno potrdilo o ari za najem ležišča v Vili Zvezda danica Maribor. Potrdilo je v dveh izvodih, od katerega enega podpišete in pošljete nazaj na naslov Zvezda danica d.o.o., Gregorčočeva ulica 9, 1000 Ljubljana. S tem ste zaključili rezervacijo. Podpis nastanitvene pogodbe je običajno v nedeljo oz. nekaj dni pred začetkom študijskega leta. 

Vselitev bo po podpisu nastanitvene pogodbe. Če se želi kdo od stanovalcev vseliti kak drug dan, naj pokliče upravnika na GSM 040 47 17 90. 

 
Joomla Templates by Joomlashack